LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Nama Deskripsi Retensi Ukuran Tipe File
Evi Kustini Somawijaya Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.00 Kb pdf
Julastri Rondonuwu Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.67 Kb pdf
Yuni Widiastuti Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.68 Kb pdf
Yuli Kopriyanti Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.96 Kb pdf
Muhammad Khaerul Amri Thalhah Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 141.15 Kb pdf
Mujiasih Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.82 Kb pdf
Novita Veranita Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.76 Kb pdf
Maulana Juaeni Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.26 Kb pdf
Agus Mulyadi Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.03 Kb pdf
Yahya Ulumuddin Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 137.14 Kb pdf
Daftar Pejabat Negara Wajib Lapor Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Daftar Pejabat Negara Wajib Lapor Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma 270.93 Kb pdf
Taufik Kurahman Ikhtisar Harta Ikhtisar Harta 136.38 Kb pdf